Privacybeleid

Privacybeleid Yatra Outdoor

Als u iets bestelt, hebben wij uw gegevens nodig om ervoor zorgen dat wij uw bestelling kunnen bezorgen. Maar wij springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat wij met uw persoonlijke gegevens doen en waarom wij ze nodig hebben, vertellen wij hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.yatra-outdoor.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Inhoudsopgave:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
 • Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 • Waar slaan wij uw gegevens op?
 • Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
 • Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Yatra Outdoor, gevestigd aan de Zevenhuis 36, 5411RN Zeeland, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yatra Outdoor verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Yatra Outdoor, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder Yatra Outdoor is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties:

 • yatra-outdoor.nl
 • siggflessen.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Yatra Outdoor. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een bestelling plaatst en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met ons via het contactformulier. In sommige gevallen ontvangen wij uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen wij uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Als u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retournering of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens over uw contact met de ons

U kunt met ons bellen of e-mailen. Een telefoongesprek wordt niet opgenomen. Wanneer u ons een e-mail of bericht via het contactformulier stuurt, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u dit schriftelijk bij ons aangeeft.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met logistieke partners, zoals PostNL en MyParcel.nl. Onze logistieke partners krijgen van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben zij nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

De overheid

De mogelijkheid bestaat dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER”).

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Yatra Outdoor hanteert maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van de webwinkel(s) van Yatra Outdoor door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via het contactformulier of per e-mail. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u via het contactformulier of per e-mail kenbaar maken.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of per e-mail.

Recht om vergeten te worden.

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij deze verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via het contactformulier of per e-mail.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met ons via het contactformulier of per e-mail. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein